ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ ΚΥΘΗΡΩΝ

Αμυγδαλωτά Κυθήρων

6.50 συμπ. ΦΠΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ ΚΥΘΗΡΩΝ

Αυγοκαλάμαρα Κυθήρων

2.50 συμπ. ΦΠΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ ΚΥΘΗΡΩΝ

Διαμαντάκια Κυθήρων

3.505.50 συμπ. ΦΠΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ ΚΥΘΗΡΩΝ

Λεμονοροζέδες Καραβά

8.00 συμπ. ΦΠΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ ΚΥΘΗΡΩΝ

Μπιζές Κυθήρων

1.001.50 συμπ. ΦΠΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ ΚΥΘΗΡΩΝ

Ξεροτήγανα Κυθήρων

2.50 συμπ. ΦΠΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ ΚΥΘΗΡΩΝ

Ροζέδες Κυθήρων

6.50 συμπ. ΦΠΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ ΚΥΘΗΡΩΝ

Σαραγλί Κυθήρων

7.00 συμπ. ΦΠΑ